نمایش یک نتیجه

تگ سیلندری RFID

تگ RFID سیلندری

تگ RFID سیلندری یک نوع تگ RFID است که به شکل یک سیلندر طراحی شده است. این تگ‌ ها از