RFID در سیستم گشت زنی و نگهبانی به این صورت عمل می‌کند که نگهبان یک ریدر RFID را با خود حمل می‌کند. ریدر دستی RFID سبک و قابل حمل بوده و کار را برای نگهبان ساده می‌کند. تگ‌های RFID در محیط نصب شده‌اند و نگهبان برای خواندن آن‌ها باید به تمام محیط سرکشی کند.

مزیت وجود RFID در سیستم گشت زنی و نگهبانی

تفاوت و مزیت استفاده از این تکنولوژی با روند مرسوم در این است که در حالت عادی باید صرفا به گفته نگهبان اتکا کرد و نمی‌توان کنترلی بر رفتار وی داشت؛ اما با وجود این سیستم عملکرد نگهبان بدون خطا و با دقت بالا و بدون پرسش و پاسخ ثبت شده و به شما گزارش داده می‌شود.
این سیستم در مکان‌هایی که نیاز به سرکشی و بازبینی در زمان خاصی دارند بسیار کاربردی است. مانند: پادگان‌ها، کارخانجات، معادن، مجتمع‌های مسکونی بزرگ، مجتمع‌های تجاری و اداری، پست‌های مخابراتی، پست‌های لوله گاز و نفت و…

بررسی عملکرد RFID در سیستم گشت زنی و نگهبانی

یک سری تگ RFID در محل‌های مورد نظر استقرار می‌یابد، نگهبان با در دست داشتن ریدر و بدون تماس با تگ‌ها با نزدیک کردن ریدر اطلاعات تگ را می‌خواند. در هر تگ که شماره منحصر به فردی دارد اطلاعات لازم مانند نام مکان و … تعریف می‌شود، با خوانده شدن تگ اطلاعات بر حافظه آن ذخیره می‌شود. به این ترتیب ساعت و تاریخ بازرسی به عنوان یک رکورد ذخیره می‌شود. مدیر سیستم در هر زمان می‌تواند گزارش عملکرد نگهبان‌ها را از سیستم دریافت و بررسی کند.