دستبند استخر RFID – کشی

دست بند استخر  RFID عموما قابل استفاده برای در بازکن رختکن هستند. اماکن تفریحی و ورزشی برخی کاربری های دستبند میباشند. اماکنی چون استخر ها، باشگاه های بدنسازی

مچ بند قابل انعطاف پلاستیکی

اندازه موجود یا سفارشی

چاپ لوگو، لیزر شماره، رمزگذاری و…

کاربری: درمان پزشکی بیمارستان، استخر شنا، مرکز سونا، رویداد ها، کنفرانس یا شهربازی ها

دسته:

دست بند استخر  RFID عموما قابل استفاده برای در بازکن رختکن هستند. اماکن تفریحی و ورزشی برخی کاربری های دستبند میباشند. اماکنی چون استخر ها، باشگاه های بدنسازی

مچ بند قابل انعطاف پلاستیکی

اندازه موجود یا سفارشی

چاپ لوگو، لیزر شماره، رمزگذاری و…

دمای انبار: -30 تا -60 درجه سانتی گراد

کاربری: درمان پزشکی بیمارستان، استخر شنا، مرکز سونا، رویداد ها، کنفرانس یا شهربازی ها

دمای انبار

-30 تا -60 درجه سانتی گراد

کاربری

درمان پزشکی بیمارستان، استخر شنا، مرکز سونا، رویداد ها، کنفرانس یا شهربازی ها

هیچ دیدگا وجود ندارد

اولین نفر باشید برای “دستبند استخر RFID – کشی”