تگ NFC جنس PVC یا کاغذ

تگ NFC جنس PVC یا کاغذ

ویژگی: لوگو، شماره سریال، رمزگذاری چیپ، چسب 3m ، لایه ضد فلز

کاربری:  گوشی های موبایل، رویداد ها، کارت اشتراک و بن ها، پارکومتر، پرداخت،پوستر ها، کتابخانه و مدیریت فایل ها

 

دسته:

تگ NFC جنس PVC یا کاغذ

ابعاد: 86×54, 76*45, 64*34, 50×50, 45×45, 40×25, 38×25, 37×19, 35×35, 25×25, 30×15, 18×18, 14.5×14.5, 20*12, dia45/ 40/ 35/ 30/ 25/ 18mm یا دلخواه

چیپ های NFC : قابل انتخاب

بازه خوانش: 1 تا 10 سانتی متر بسته به اندازه آنتن و گیرنده

ویژگی: لوگو، شماره سریال، رمزگذاری چسبندگی ، لایه ضد فلز

کاربری:  گوشی های موبایل، رویداد ها، کارت اشتراک و بن ها، پارکومتر، پرداخت،پوستر ها، کتابخانه و مدیریت فایل ها

 

ابعاد

 86×54, 76*45, 64*34, 50×50, 45×45, 40×25, 38×25, 37×19, 35×35, 25×25, 30×15, 18×18, 14.5×14.5, 20*12, dia45/ 40/ 35/ 30/ 25/ 18mm یا دلخواه

بازه خوانش

 1 تا 10 سانتی متر بسته به اندازه آنتن و گیرنده

کاربری

 گوشی های موبایل، رویداد ها، کارت اشتراک و کوپن ها، پارکینگ متر، پرداخت،وستر ها، کتابخانه و مدیریت فایل ها

هیچ دیدگا وجود ندارد

اولین نفر باشید برای “تگ NFC جنس PVC یا کاغذ”