میدانستید که اگر تفاوت بین تگ فعال و غیرفعال RFID را ندانید ممکن است میلیون‌ها تومان ضرر کنید ! امروز می‌خواهیم این مبحث را جابیندازیم که با خیال راحت بتوانید برای استفاده از RFID تصمیم گیری کنید.